Dates with theme / Kuupäevad teemadega

9/8/19: Minu suvepuhkus.

9/22/19: Värskes ôhus!
Sportimine ja matkamine. Tervislik toitumine.

10/6/19: Sügis tulnud ju!
Loodus, sügisesed tegevused, sügisvärvid.

10/20/19: Minu meeled.
(Kurbus-rôôm-nali jne.) Minu tunded, millise näoga saab oma tundeid väljendada? Eluring – môisted noor-vana. Vastandsônad.

11/3/19: Töö kiidab tegijat!
Kelleks tahan saada? Isadepäev, Halloween.

11/17/19: Rahvakalendrit uurides.
Tähtpäevad Eestis. Rahvariided, rahvaluule.

12/1/19: Ega tali taeva jää!
Aastaajad ja nende tunnused. Talve märgid ja tunnused. Asjade omadused (lumi-külm, tuli – kuum jne.)

12/8/19: Jônkadi-jônkadi jôulud tulevad!
Jôulukombed, jôulutoidud meil ja mujal. Jôulukuuse ehtimine. Jôulupeo peaproov.

12/15/19: Jôulupidu

1/5/20: 12 kuud-aasta uus!
Aastaring. Minu nädal,päev. Käeline teg.: uue aasta soovide joonistamine- täienda joonistusi kirjutisega vôi suuliselt.

1/19/20: Uut raamatut lugemas!
Raamatute liigid. Luuletus, riimuvad sônad. Käeline tegev.: Lemmikraamatut tutvustava plakati tegemine.

2/2/20: Sünnipäev on tore päev!
Kuidas tähistatakse sinu peres sünnipäevi? -Oled sa kuulnud, kuidas tähistavad sünnipäevi erinevad rahvad? Sünnipäevalaua katmisest, lauakommetest.

2/16/20: Laseme liugu! (Vastlapäev)
Sôprus seob!! Head kombed!

2/23/20: Vabariigi aastapäeva kontsert

3/15/20: Teeme teatri!
Teatris käitumise reeglid. Näidendi lavastamine, osaliste valimine.lavakujundus. Sketside esitamine.

3/29/20: Minevik, olevik, tulevik.
Vanast – uus! (mida teha asjadega,mis on aja jooksul kasutuks muutunud). Taaskasutus. Materjalide liigid (paber, metall. Riie jne.) Käeline tegevus:meisterdamine makulatuurist,tühjadest topsidest. WC paberi rullidest jne.

4/5/20: Lähme reisima!
Muuseumid, näitused. Vaatamisväärsused. Reisiplaani koostamine.

4/19/20: Käes on kena kevade.
Lilled, linnud, loomad. Kevadpühad, Kevadised tegevused.

5/3/20: Tähed ritta! (ôppeaasta tulemuste testimine ja kokkuvôte) Emadep.tähist.: kokkame koos emadega – küpsetame ja kaunistame küpsiseid.

5/17/20: Kooli lôpupidu