The Chicago Estonian House has formed a Landscaping Committee to put together a comprehensive plan for the outdoor spaces that enhance everyone’s enjoyment of the grounds. From flowers and bushes to lighting and other hardscapes, we will look at what needs to be done to refresh the property. Ingrid Jaanson is leading this effort and if you would like to participate, please send her an email at: ijaanson@hotmail.com. Meetings will be starting soon.

Chicago Eesti Maja on moodustanud maastikukomitee, et koostada üldine plaan Eesti Maja pargi jaoks, mis suurendavad kõigi maastikul nautimist. Alates lilledest ja põõsastest kuni valgustuse ja muude välishooneid, mida on vaja vara värskendamiseks teha. Ingrid Jaanson juhib seda tegevust ja kui soovite osaleda, saatke talle e-kiri aadressil ijaanson@hotmail.com. Koosolekud algavad varsti.