Skip to content

Eesti Kool / Estonian School

Chicago Eesti Maja 14700 Estonian Ln, Riverwoods, IL

Linnulennul üle Eestimaa (Koosta tutvustav plakat Eesti kohta!)   Bird flight across Estonia (Make an introductory poster about Estonia!)

Lõunasöök / Sunday Lunch

Chicago Eesti Maja 14700 Estonian Ln, Riverwoods, IL

Join us for lunch at the Estonian House. Chicago Estonian School parents in the kitchen. Eat here or carry home. Check our Facebook page for menu details.   Tulge Eesti Majja lõunaks. Chicago Eesti Koooli vanemad on köögis. Sööge Eesti Majas või kanna koju. Menüü üksikasju leiate meie Facebooki lehelt.

Eesti Kool / Estonian School

Chicago Eesti Maja 14700 Estonian Ln, Riverwoods, IL

Ajakirjaniku leib. Koostame kooli ajalehe.   Journalist's craft. We are compiling a school newspaper.

The First Estonian Evangelical Church of Chicago Worship Service

Chicago Eesti Maja 14700 Estonian Ln, Riverwoods, IL

EELK Chicago Esimese Koguduse jumalateenistus. Eesti Vabariigi Aastapäev. Teenib diakonõpetaja Gilda Karu (847-577-1337 või abistaja@yahoo.com) Kõik on teretulnud! The First Estonian Evangelical Church of Chicago worship service. Estonian day of Independence. Deacon Pastor Gilda Karu officiating (847-577-1337 or abistaja@yahoo.com). All are welcome.

Eesti Kool / Estonian School

Chicago Eesti Maja 14700 Estonian Ln, Riverwoods, IL

Laulame tantsime Eestimaale. Vabariigi Aastapäeva aktuse peaproov.   Let's sing and dance to Estonia. Rehearsal of the Anniversary of the Republic.

© 2022 Estonian House Inc. in Chicago. All rights reserved.