The Board of the Chicago Estonian House met on May 2 for its regular monthly meeting. Main points that were discussed and decided included:

  • President Aarne Elias updated everyone on the work re-opening the Estonian House’s activities after the pandemic and reconnecting with other Estonian organizations.
  • The board discussed the work and timelines that our insurance company had requested as part of their review of our property. Most of the work has been completed with the remainder scheduled over the next few months.
  • The board agreed support the Estonian School’s request to remodel the blue room. Urmas Vilgo and Aivo Entson will be their contacts to review their plans and work on behalf of the Estonian House. Funding will come from outside sources gathered prior to construction.
  • The Landscaping Committee’s work was discussed. Elias told the board that our member Jim Seckelmann has pledged a $10,000 challenge grant for building an outdoor performance stage and landscaping. Much work will be needed to put together plans and raise money for this project.
  • The board ratified the June calendar and agreed on the dates of the major events for 2022. These will be posted to the web calendar.

Järjekordne Chicago Eesti Maja Nõukogu koosolek oli peetud 2. mail. Peamised arutletud ja otsustatud punktid olid:

  • President Aarne Elias teavitas kõiki töödest, mis taastasid pandeemia järgse Eesti Maja tegevuse ja taastasid ühenduse teiste Eesti organisatsioonidega.
  • Nõukogu arutas tööd ja tähtaegu, mida meie kindlustusselts oli taotlenud meie vara ülevaatamise raames. Suurem osa töödest on lõpule viidud, ülejäänud on planeeritud järgmise paari kuu jooksul.
  • Nõukogu nõustus Eesti Kooli taotlusega sinine tuba remont. Urmas Vilgo ja Aivo Entson saavad olema nende kontaktid, et oma plaanid ja töö Eesti Maja nimel üle vaadata. Rahastamine toimub väljaspool ehitust kogutud väljastpoolt.
  • Arutati haljastuskomitee tööd. Elias ütles juhatusele, et meie liige Jim Seckelmann on lubanud 10 000 dollari suuruse väljakutse toetuse välietenduse lava ehitamiseks ja haljastuseks. Plaanide koostamiseks ja selle projekti jaoks raha kogumiseks on vaja palju tööd teha.
  • Juhatus kinnitas juuni kalendri ja leppis kokku 2022. aasta suurürituste kuupäevad. Need postitatakse veebikalendrisse.