Skip to content

Estonian School / Eesti Kool

Chicago Eesti Maja 14700 Estonian Ln, Riverwoods

Perepäev. Isadepäeva tähistamine. Halloween. Meie meeled ja tunded. Family day. Celebration of Father's Day. Halloween. Our senses and feelings.

Estonian School / Eesti Kool

Chicago Eesti Maja 14700 Estonian Ln, Riverwoods

Lähme reisima! Muuseumid, näitused, vaatamisväärsused. Reisiplaanide koostamine. Let's travel! Museums, exhibitions, sights. Preparation of travel plans.

Estonian School / Eesti Kool

Chicago Eesti Maja 14700 Estonian Ln, Riverwoods

 Jôuluootus. Jôulukuuse kaunistamine. Jôulutervitus. Waiting for Christmas. Decorating a Christmas tree. Christmas greetings.

© 2020 Estonian House Inc. in Chicago. All rights reserved.